Si creus que pots, ja estàs a mig camí
Theodore Roosevelt
No pot impedir-se el vent, però cal saber construir molins"

Proverbi holandès

Estratègies per afrontar l'autolesió

Podràs descarregar-te informació en PDF

José Ramos

Millorant la motivació

Regulació emocional

Afrontant la crisi

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.