Proyecto realizado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marco del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codigo: SLT006/17/00159

Si creus que pots, ja estàs a mig camí
Theodore Roosevelt

Estratègies per afrontar l'autolesió

Podràs descarregar-te informació en PDF

José Ramos

Millorant la motivació

Regulació emocional

Afrontant la crisi

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.