una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió

Mites sobre l'autolesió no suïcida:

L’ANS pot ser complicada de superar. Tenir informació precisa pot ser un primer pas per ajudar a la recuperació. Existeixen alguns mites sobre l’ANS que és important aclarir: 

Mite 1:

L'ANS és el mateix que el suïcidi 

Mite 3:

L'ANS és un intent de manipular

Mite 5:

L'ANS és una conducta patològica i irracional

Mite 2:

L'ANS no és perillosa

Mite 4:

Les persones que s'autolesionen tenen TLP 

Mite 6:

Has de resoldre els problemes del passat per deixar l'ANS

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.  

Projecte realitzat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codi projecte SLT006/17/00159