una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió

Professionals de l'ensenyament

Recorda

  • Pots ser de molta ajuda

  • És important estar format en aquest àmbit

  • Conèixer els factors de risc i les senyals d'alarma pot ser útil

  • Adoptar una actitud tranquil·la.  Verbalitzar que hi ha gent que té cura i es preocupa per aquesta persona és important

Potser penses o saps que algun alumne/a s’autolesiona

+ INFO:

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.  

Projecte realitzat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codi projecte SLT006/17/00159