Autolesió

informació, suport i prevenció 

Què és l'autolesió no suïcida (ANS)?

Implica un dany auto-dirigit sense la intenció de suïcidar-se (p.e., tallar-se o cremar-se a propòsit)

 

És diferent a la conducta suïcida, ja que aquesta última pretén acabar amb la pròpia vida mentre que l’ANS acostuma a fer-se servir com un mètode per afrontar algun problema o dificultat.

És també diferent d’altres tipus de conductes auto-destructives que no comporten un dany físic immediat com, per exemple, prendre drogues o restringir la ingesta d'aliments.

És més habitual del que es podria pensar. No només és freqüent en persones que pateixen algun problema de salut mental, sinó també en persones que no en pateixen cap.

L’ANS ha experimentat un increment notable en els últims anys, sobretot entre els adolescents i els adults joves (podem parlar d’un període de risc que va dels 12 als 25 anys). En l’actualitat, l’ANS suposa un problema de salut pública.

És molt important detectar i tractar a temps l’ANS. Una de les raons, és que l’ANS és un dels principals factors de risc per a realitzar una temptativa de suïcidi.

Aquí podràs trobar més informació :

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.