Proyecto realizado con el apoyo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marco del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codigo: SLT006/17/00159

una informació precisa pot ajudar a afrontar l'autolesió

Amics i/o parella

Recorda

  • Pots ser de molta ajuda

  • És important parlar del que està passant. Fes-ho en un lloc tranquil i mostrat empàtic. No jutgis ni minimitzis el problema. Pel teu amic/amiga/parella és important saber que no està sol/a.

  • És important que encoratgis al teu amic/amiga/parella a demanar ajuda (si és menor, a un adult de la seva confiança).

  • El procés de recuperació pot ser llarg. És important tenir cura de tu mateix/a

+ INFO:

Potser penses que algun amic/ga o la teva parella s’autolesiona. En aquesta situació, és normal que puguis estar preocupat/da.

Nota: La informació d’aquesta web te una finalitat informativa i educativa. En cap cas pretén substituir la informació o tasca d’un professional. És recomanable que es consulti amb un professional sanitari per obtenir informació específica, en el cas que es necessiti.