RES succeeix fins que alguna cosa es mou
Albert einstein

Últimes publicacions

Vega D, Sintes A, Fernández M, Puntí J, Soler J, Santamarina P, Soto A, Lara A, Méndez I, Martínez-Giménez R, Romero S, Pascual JC (2018) State-of-the-art review in non-suicidal self-injury: who, how and why?. Actas Españolas de Psiquiatria, 46: 146-155. 

Vega D, Torrubia R, Soto A, Ribas J, Soler J, Pascual JC, Rodríguez-Fornells A, Marco-Pallarés J (2017) Exploring the relationship between non suicidal self-injury and borderline personality disorder in young adults. Psychiatry Research, 256:403-411.

Vega D, Ripollés P, Soto A, Torrubia R, Ribas J, Monrela JA, Pascual JC, Salvador R, Pomarol-Clotet E, Rodríguez-Fornells A, Marco-Pallarés J (2017) Orbitofrontal overactivation in reward processing in Borderline Personality disorder: the role of non-suicidal self-injury. Brain Iamging and Behavior, 12: 217-228.

Projecte realitzat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Estratègic de Recerca i  Innovació en Salut (PERIS) 2018-2020, codi projecte SLT006/17/00159