RES succeeix fins que alguna cosa es mou
Albert einstein
Albert einstein
L'important és no deixar de fer-se preguntes

Albert Szent-Gyorgyi

A continuació trobaràs informació sobre alguns estudis de recerca en autolesió. Si estàs interesat en participar en algun d'ells pots demanar més informació. Recorda que també ens interessa saber si aquesta web t'ha estat útil:

"Papel del procesamiento de la recompensa en las conductas de autolesión no suicidas en jóvenes adultos con y sin trastornos límite de la personalidad"

LogoMinisterio-FECYT.jpg
Feder.jpg
 

Títol: "Papel del procesamiento de la recompensa en las conductas de autolesión no suicidas en jóvenes adultos con y sin trastornos límite de la personalidad"

Investigador Principal: Daniel Vega

Finançament:

LogoMinisterio-FECYT.jpg
Feder.jpg

Aquest és un projecte finançat pel 'Ministerio de Economia y Competitividad' en la convocatòria Execelencia 2016, dintre del ‘Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia’. 

Les conductes d’autolesió no suïcides (p.e., tallar-se, colpejar-se, cremar-se) són un problema creixent a nivell mundial, que afecta sobretot als adolescents i adults joves. En molts casos, aquestes conductes es fan servir com una estratègia d’afrontament davant estats emocionals negatius (amb l’expectativa de reduir-los) o bé davant situacions socials concretes. La seva relació amb els trastorns mentals, és encara poc coneguda, tot i estar presents en molts trastorns psicopatològics i, en especial, al trastorn límit de la personalitat.

En aquest escenari, els investigadors d’aquest projecte de recerca pretenen investigar les bases neurobiològiques de les conductes d’autolesió no suïcides. En concret, es centraran en com el processament del càstig i la recompensa pot jugar un paper en la persistència d’aquestes conductes i en la seva relació amb la psicopatologia. Per dur a terme el projecte, els investigadors portaran a terme diferents metodologies com ara la ressonància magnètica funcional, que permet avaluar el funcionament del cervell i la connectivitat entre les seves diferents àrees, o l’avaluació mitjançant smartphones. Per un costat, s’avaluarà a un grup de persones que estiguin realitzant tractament psiquiàtric o psicològic al CSA i, per l’altre, es reclutarà a un grup de voluntaris de la població general que tinguin entre 18 i 30 anys. Aquest projecte pretén impulsar un avanç en el coneixement de les conductes d’autolesió no suïcides en la població general i sobre la seva possible implicació amb la psicopatologia.

A continuació es poden veure algunes imatges de l'App 'Sinjur', que s'ha desenvolupat per l'estudi:

sinjur.jpg
sinjur2.jpg

Títol: "Autolesió no suïcida en adolescents i adults joves a Catalunya: prevalença, característiques i implicacions clíniques"

ANSWERS_nou_cat.jpg

Investigador Principal: Daniel Vega

Finançament: Generalitat de Catalunya. Plà Estratègic de Recerca i innovació en Salut (PERIS)

salut_c2.jpg

L’objectiu general del projecte és estudiar la prevalença i les característiques de l’ANS a una mostra representativa d’adolescents i joves adults de tot Catalunya, tant de l’àmbit comunitari com clínic. Per tal de portar a terme el projecte, es reclutarà a una mostra àmplia d’estudiants de diferents instituts i universitat de Catalunya i a un grup de pacients en tractament en algun dels sis centres participants en aquest projecte. De manera innovadora, es desenvoluparà una aplicació per telèfons mòbils que permetrà l’avaluació momentània de l’ANS. També es construiran dos web. Una d’elles servirà pel reclutament de la mostra i l’avaluació inicial i l’altre proporcionarà informació fiable sobre l’ANS als participants en l’estudi i a la població en general. S’espera que els resultats obtinguts puguin ajudar a: (i) conèixer la prevalença d'ANS en joves estudiants de Catalunya, (ii) facilitar el disseny i implementació d'estratègies de detecció precoç d'aquells 'joves en risc' en l'àmbit de la prevenció primària i secundària i, (iii) propiciar el consens d'un protocol d'avaluació i tractament de l'ANS en l'àmbit clínic. Els resultats derivats del present projecte també podrien afavorir algunes accions dirigides a sensibilitzar sobre la importància de l'ANS en la població general i, en concret, en poblacions de risc.

 

Títol: "Programa d’abordatge de la conducta suïcida per joves "

Investigador Principal: Daniel Vega

Finançament: Diputació de Barcelona

logo diputacio 2.gif

Aquest projecte es part d’un projecte més ampli que pretén establir un pla integral d’acció contra el suïcidi a la comarca de l’Anoia. En el projecte que aquí es presenta pretén afavorir la inclusió social d’aquells joves amb ANS, per tal d’abordar una possible malaltia mental i alguns factors associats a l’exclusió social (aïllament social, manca de connexions socials i un desigual accés als recursos) amb el subseqüent benefici potencial per prevenir el suïcidi.

Les estratègies plantejades pretenen intervenir sobre el joves vulnerables mitjançant: (i) la capacitació dels professionals de l’educació; (ii) la capacitació dels professionals d’atenció primària de salut. Concretament, es pretén organitzar una sèrie de cursos específics per professors i professionals sanitaris, que els capacitin en la detecció intervenció precoç d’aquells joves en risc, i que facilitin el suport social, el sentit de pertinença i l’accés als recursos de salut. D’altra banda, també s’espera crear una pàgina web amb informació fiable, que ajudi a modificar la percepció sobre el suïcidi i les ANS a la comunitat, i contribueixi a la reducció de l’estigma i a la conscienciació de la problemàtica en qüestió.